SkiSelector i Finska skidlandslagets trailer

Stefan Storvall med kollegor har med sig Skiselector under världscupen för att löpande kunna välja optimala skidor med hänsyn till varje skidåkares dagsform, banprofil och de spår- och väderförhållanden som råder.