• För butiker

  Uppåt 30-50% mindre energi och flera sekunder till tiotalet minuter snabbare tid på Vasaloppet!

  Skidans betydelse avgörande till 75-80% för både fäste och glid!

  - Analys av skidorna ger bästa upplevelse för motionärer – bäst prestanda för elit

   

  Nytta i butiken vid försäljning av klassiska längdskidor

  1:a analys

  Syfte – Kontroll på skidsortimentet, förberedelse för säljsituationen, undvika kaos när det ska säljas många par skidor på kort tid.

  När nya skidor ankommer butik genomgår respektive skidpar en första analys, på ca 30 sekunder får butikspersonalen mäts och analyseras skidorna med avseende på styvhet, karaktär och vallningslängd.

  Skidorna sorteras snabbt och effektivt in på rätt plats i butiken för att optimera försäljningstillfället då skidåkaren skall få bästa möjliga service och tillgång till den expertkompetens som butiken har.

  Waxbow

  Syfte – Analys och val av bäst passande skidor för varje specifika skidåkares förutsättningar med bra fäste.

  Skidåkarens vikt anges och varje skida analyseras med avseende på: styvhet, fästvallazon, gråzon, glidzon, dynamik, spannhöjd, känslighet och spårkaraktär

  Kontroll av fäste

  Syfte – Analys och kontroll av fäste

  Skidåkarens vikt anges, spannkurva samt bindningsposition analyseras vid frånskjut

  Glidanalys

  Syfte – Analys och kontroll av glidzoner med dokumentation i A4 – färg

  Varje skidas glidzoner analyseras och skidans bästa spårkaraktär fastställes

  När man analyserat skidans glidegenskaper vet man vilken typ av struktur och glidvalla som bäst passar varje skidpar.

  SkiSelector – en patentskyddad innovation

  SkiSelector – den svenska patentskyddade innovationen, mäter och analyserar dina skidors egenskaper!

  - ca 6-8 skidåkare av 10 har skidor som inte passar, inget fäste ofta i kombination med dåligt glid

  - OBS! Ingen valla eller struktur kan hjälpa de skidor som inte passar!!
  Läs mer om SkiSelector

  Här kan du ladda ner vår PDF och läsa mer om SkiSelector.

  Ladda ner PDF